Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao kem lại tan trong ngăn đông? (Side-by side refrigerator)

  • Sự cố - Làm lạnh
  • Lạnh kém
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 04/04/2015

Tại sao kem lại tan trong ngăn đông? (Side-by side refrigerator)

 

 

symptom  Hiện tượng   

            1. Kem tan trong ngăn đông

cause  Nguyên nhân

 

             1. Nhiệt độ đông của sửa từ  - 0.525 (31.055℉) đến - 0.565 (30.983℉).

               2. kem còn chứa đường, muối là nguyên nhân kem sẽ có nhiệt độ đông sâu hơn,

                   làm kem sẽ ảnh hưởng đến các thực phẩm khác   

how to fix   Xử lý như thế nào?

 

            1. Kem chứa nhiều dinh dưỡng cần phải được bảo quản ở - 20 (-4℉).

               2. Kem cần đặt gần nơi gió ra của tủ như hình dưới.

 

         Refrigerator image

                            [Kem đặt nơi nào?]

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500