Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao tủ lạnh hoạt động kêu o oo ?

  • Tiếng ồn
  • Tiếng kêu khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

Tại sao tủ lạnh  hoạt động kêu o oo ?

 

Symptom Hiện tượng

 

            1. Tủ lạnh kêu oo o oo o

Cause Nguyên nhân

 

             1. Tủ lạnh kêu oo ooo do motor dàn lạnh, dàn nóng hoạt động.

             2. Máy nén vận hành

 

How to fix Xử lý

 

             1. Kiểm tra tư vấn cho KH về hoạt động của motor và máy nén.

             2. Tủ sẽ kêu khi vận hành quạt và máy nén nhưng kêu nhỏ.

               Noise is normal as a fan runs to cool down heat from the compressor.

 

     [Âm thanh bình thường từ quạt và máy nén.]

 

        Noise level of LG Electronics linear compressor is 20㏈ - Dead room.

    [máy nén LG chạy 20 dB ( phòng tiêu chuẩn)]

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500