Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Có mùi sau tủ lạnh?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

 

Có mùi sau tủ lạnh?

 

Symptom Hiện tượng

               

             1. Có mùi sau tủ lạnh

Reason Nguyên nhân

 

                 1. Sau tủ có khu vực nước ngưng do xả đá, nó đóng cặn, bụi bẩn ... sinh ra mùi hoặc mùi dầu máy vì tủ bị hỏng     

How to fix Xử lý

    

          1. Vệ sinh khu vực nước thoát định kỳ.

            2. Nếu thấy có mùi dầu máy, tủ không lạnh, vui lòng báo ngay THBH gần nhất.

           Check the back of the refrigerator

 

                       [Kiểm tra sau tủ]

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500