Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cho bột giặt và nước làm thơm vải như thế nào?

  • Nước / bọt xà phòng
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 06/30/2015

Cho bột giặt và nước làm thơm vải  như thế nào?

 

cause Nguyên nhân

 

         ■ Không nên cho bột giặt và nước làm thơm vải quá nhiều.

         ■ Lượng bột giặt quá nhiều sẽ làm cho quần áo không sạch.

 

how to fix Xử lý

 

         ■ Cho đúng loại bột giặt và nước làm thơm vải đúng với loại máy giặt. 
 

            detergents

                                  <Detergent and fabric softeners>

           only detergent

                                            <Only detergent is used>

 

            detergent + fabric softener

                <Detergent and fabric softener are used - Foam is washed away>

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500