Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Lồng sấy quây đảo khi vận hành

  • Một số sự cố thường gặp
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 07/09/2015

Lồng sấy quây đảo khi vận hành

check point Nguyên nhân

 

        ■  Điều này là bình thường trong chu trình của máy sấy.

       

           Máy sẽ đảo khoảng 10 giây khi hoạt động 7 phút, mục đích chống nhàu quần áo.

         explaination of forward and reverse spin

          spinning cycle

                                                                     Drum spinning cycle

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500