Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm khô tải lớn, dày như thế nào?

  • TS: Không sấy
  • Không nóng/ không khô
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 07/13/2015

Làm khô tải lớn, dày như thế nào?

 

 

cause Nguyên nhân

 

         ■ Các tấm ra, mền dày chứa ẩm nhiều, khi làm khô cần mất thời gian hơn bình thường.

how to fix Hướng dẫn

 

         ■ Kiểm tra cà lấy bớt đồ ra, cho máy sấy tăng thời gian để làm khô.

 

                large and thick load

                                                        <Divde Load>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500