Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Lượng đồ sấy quá nhỏ sấy như thế nào?

  • Hướng dẫn vận hành và Lắp đặt
  • Tùy chọn
  • Hoạt động
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 07/09/2015

Lượng đồ sấy quá nhỏ.

cause Nguyên nhân

 

         ■ Khi tải sấy quá nhỏ, lồng giặt sẽ không quây được vì thiếu lực quán tính.             
             Lượng tải ít nhất để sấy khoảng 3 kg

 

cause Hướng dẫn

 

         ■ Nếu sấy không được chuyển qua sấy theo thời gian Time drying.


           time drying mane

                                                                                    

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500