Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao máy báo không có nước trên màn hình hiển thị EMPTY WATER?

  • Bảng điều khiển
  • Lỗi khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 05/25/2015

Tại sao máy báo không có nước trên màn hình hiển thị EMPTY WATER?

 

 

cause Nguyên nhân

 

       - Khi máy sấy dừng chạy, báo Empty water thì do máy không xả được.

 

 

how to fix Xử lý thế nào?

     1. Máy hiển thị Empty water.

          

           Empty Water

                             <Empty Water appears>

  

      2. Lấy bình chứa nước ra.  

      3. Đỗ hết nước trong khay

     

      4. Kiểm tra nước thoát và chỉnh sửa như bên dưới

           Drain hose installation


 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500