Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tai sao máy sấy đang sử dụng dừng?

  • Bảng điều khiển
  • Lỗi khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 05/25/2015
Tai sao máy sấy đang sử dụng dừng?

 

 

 

cause Nguyên nhân

 

      ■ Máy sấy dừng do cửa bị mở ra trong quá trình sấy

 

how to fix Xử lý thế nào?

      ■ Đóng cửa và nhấn nút Pause/start

         

door is open

                 Door open during drying

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500