Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao máy giặt không hoạt động?

  • Nguồn điện
  • Không nguồn
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 05/25/2015

Tại sao máy giặt không hoạt động?

 

Cause Nguyên nhân

 

       ■ Kiểm tra điện nguồn điện cấp cho máy, công suất ổ cắm hoặc kết nối tốt hơn 12A.

how to fix Xử lý như thế nào?

 

       ■ Kiểm tra kết nối, ổ cắm, nối mass.

            earthing

                       <Power cord must be grounded>

 


                         

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500