Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Thời gian sấy tăng do đâu?

  • TS: Không sấy
  • Không nóng/ không khô
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 05/25/2015

Thời gian sây tăng do đâu?

 

 

 

cause Nguyên nhân

 

       - Thời gian sấy phụ thuộc tải, mức vắt, độ sạch filter.

 

 

how to fix Xử lý

 

       -  Quá trình sấy dược điều khiển bởi cảm biến do đó nó có thể sớm hoặc trễ hơn thời gian hiển thị.

 

       -  Cảm biến sấy đối với máy sấy bằng gas là 6 phút, máy bằng điện trở là 11 phút.

            gas operated, electric operated dryer

    

       - Suốt quá trình sấy thời gian có thể tăng vài phút phụ thuộc vào tải của chu trình.

       - Nếu tải không được làm khô thì cần nhấn thêm More time để tăng thời gian sấy.         how to add time

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500