Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao tôi không thể đóng cửa tử lạnh?

  • Vấn đề về : Cửa
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/22/2015

Tại sao tôi không thể đóng cửa tủ lạnh ? (Standard/Commercial refrigerator, Freezer)

symptom Hiện tượng

                Không thể đóng cửa tủ lạnh.

 checkpoint Kiểm tra

                 Cửa không đóng được do thực phẩm bị kẹt.

how to fix Xử lý

1. Kiểm tra và phân chia thực phẩm hợp lý khi đặt vào tủ.

2. Sắp xếp thực phẩm hợp lý trên kê và trong tủ

3. Nếu cánh cửa lỏng hư hỏng, cần chỉnh lại hoặc thay thế. 

food in the fridge

4. TH này bạn cần lấy bớt thực phẩm trong ngăn tủ ra.

freezer

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500