Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao có mùi cao su cháy từ sau đáy tủ?

  • Một số sự cố thường gặp khác
  • vấn đề về vỏ
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/25/2015

Tại sao có mùi cao su cháy từ sau đáy tủ? (Standard refrigerator)

symptom Hiện tượng

             ■ Mùi cao su cháy sau tủ

cause  Nguyên nhân

1. Mùi cao su cháy có thể xảy ra với tủ mới, lý do cao su đặt sau tủ dán trên máy nén nhằm giảm rung ồn.

2. Mùi có thể mạnh lên khi máy nén và tủ dùng thời gian đầu

how to fix Xử lý

             Giải thích cho KH biết về vấn đề cao su giảm ồn sau tủ. 1 --2 tháng sẽ hết

             pic 1

             <Cao su dán trên máy nén>

          

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500