Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Ngăn chặn đọng sương trong vách tủ như thế nào?

  • Một số sự cố thường gặp khác
  • Đánh dấu cửa
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/22/2015

Ngăn chặn đọng sương trong vách tủ như thế nào?  

 

 

 

 

symptom Hiện tượng

              Đọng sương trong vách tủ

 

cause Nguyên nhân

 

             1. Cửa đóng không khít, thực phẩm đặt trên kệ tủ làm của không đóng được.

             2. Tủ lạnh quá củ và hư hỏng gioang làm cửa đóng không khớp nên gây đọng sương

how to fix  Xử lý thế nào?

             1. Sắp xếp thực phẩm và làm cửa đóng khít.

             2. Chỉnh gioang và làm cho gioang khít, sấy gioang cho ấm lên.

                   gasket

             <Condensation on the seal>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500