Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao nước rò từ tủ lạnh ra sàn nhà?

  • Rò rỉ
  • Bên trong tủ lạnh
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/25/2015

Tại sao nước rò từ tủ lạnh ra sàn nhà? (Standard/Commercial/ refrigerator, Freezer, Wine cooler)

symptom  Hiện tượng:

            ■ Rò nước ra sàn

cause Nguyên nhân

          1. Tủ xả tuyết có nước thải ra ống xả và khay chứa sau tủ.

            2. Nếu khay hoặc ống bị nứt, chuột cắn thủng sẽ gây rò nước.

 how to fix Xử lý

           1.    Kiểm tra nước trong khay

pic 1

<Kahy chứa nước sau tủ>                   <Ống xả nước>

pic 2

<Chỉnh chân tủ tránh tủ quá nghiên>

 Xử lý như thế nào?

            1.Tìm xem khay chứa nước có bị thủng không?

2. Nếu tìm ra vị trí ró nước, sửa chữa nó.

pic 6

 Khay chứa nước

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500