Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Màu cửa tủ lạnh khác nhau

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016

 Hiện tượng

Màu cửa khác nhau

 Nguyên nhân

Màu cửa đôi khi trông có vẻ như khác nhau phụ thuộc vào ánh sáng bên ngoài


 Khắc phục

Điều chỉnh ánh sang trong phòng trực tiếp vào tủ lạnh.

Nếu màu cửa tủ vẫn khác nhau, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hànhPhản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500