Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tiếng ồn khi Home Bar (Door in Door) mở hoặc đóng

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016

 Nguyên nhân

Có 1 linh kiện mà có thể dễ dàng hở Home bar. Nó có thể gây ra tiếng ồn khi đóng/mở


 Khắc phục

Tiếng ồn tạo ra ngay cả khi linh kiện và sản phẩm  không hề có lỗi . 
Nếu tiếng ồn đó ngày càng to thì cần phải liên hệ với trung tâm bảo hành


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500