Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Home bar (Door In Door) không đóng được

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016

 Hiện tượng

Bản lề (khớp) của Home bar bị hư hỏng 

 Nguyên nhân

Do vật thể bên ngoài hoặc nó bị hư hỏng.


 Khắc phục

Kiểm tra xem liệu có vật thể bên ngoài không. Nếu không khó, bạn cần lien hệ với trung tâm bảo hành

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500