Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[Máy giặt] Không thoát nước

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Máy hút bụi
  • Ngày Cập Nhật 08/08/2017

 

Không thoát nước

 

 

Nguyên nhân 

 Nước sẽ không thoát được khi lắp đặt ống thoát nước sai
 
Kiểm tra ống thoát nước

 Nước không thoát hãy kiểm tra những nguyên nhân sau.

 

 

① Ống nước xả lắp đặt quá cao

 

② Ống nước xả bị xoắn, cuộn, gập...

 

③ Ống nước xả bị tắc.

 

 

④ Ống xả bị chặn

 

⑤ Ống nước xả bị gập.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500