Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Monitor không hoạt động khi đã cắm điện nguồn

  • Nguồn cấp
  • Không nguồn.
  • Xử lý sự cố
  • Màn hình máy tính
  • Ngày Cập Nhật 02/16/2016

 

Monitor Không hoạt động khi đã cắm điện nguồn.

 

■ Hiện tượng

 - Monitor không hoạt động khi đã cắm điện.

 

■ Kiểm tra
 - Kiểm tra công tắc bật tắt phía sau.

 

■ Giải pháp

Bật công tắc phía sau.

34uc97

29uc97

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500