Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách chọn tỷ lệ màn hình 4:3 hoặc 16:9 cho monitor

  • Vấn đề màn hình(màn sáng)
  • Hình co nhỏ lại hoặc lệch
  • Xử lý sự cố
  • Khung ảnh kỹ thuật số, Màn hình máy tính
  • Ngày Cập Nhật 07/28/2015

  Câu hỏi:

 

* Tôi có sử dụng monitor có tỷ lệ 16:9 , tôi muốn xem hình ảnh tỷ lệ 4:3 làm thế nào?

 

   Trả lời:

 

* Bạn có thể thay đổi tỷ lệ màn hình monitor một cách dễ dàng. Bạn tham khảo cách làm sau

 

   Cách làm

 

* B1: Bạn nhấn vào nút FUN ( FUNC) trên monitor

 

 

* B2:  Trên màn hình sẽ hiện ra 4:3 IN WIDE, nhấn vào nút Auto/set

 

 

B3:  Màn hình đã chuyển sang tỷ lệ 4:3, Nhấn FUNC để thoát.

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500