Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Monitor không thể chỉnh được về tỷ lệ 4:3

  • Thông số
  • Hỏi về hỗ trợ tỷ lệ 4:3
  • Xử lý sự cố
  • Khung ảnh kỹ thuật số, Màn hình máy tính
  • Ngày Cập Nhật 09/28/2015

  Câu hỏi:

 

* Tại sao tôi không chỉnh được tỷ lệ màn hình của monitor model 23MP57HQ về 4:3  ?

 

  Trả lời:

 

* Khi tín hiệu đầu vào của bạn đặt độ phân giải full HD ( 1920x1080) thì màn hình

sẽ hiển thị rộng toàn màn hình, không chỉnh được về chế độ 4:3. Bạn cần chỉnh lại độ

phân giải tín hiệu thấp hơn thì sẽ chỉnh được về tỷ lệ 4:3.

 

  Cách làm:

 

* Sau khi đã chỉnh độ phân giải của tín hiệu đầu vào thấp hơn 1920x1080. Bạn có thể cài đặt lại

tỷ lệ màn hình:

Nhấn vào nút Menu trên màn hình >vào mục Quick Settings> Ratio > chọn Original.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500