Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Màn hình máy tính hiển thị chữ OSD VERROUILLAGE là lỗi gì?

  • Thông số
  • Hỏi về chức năng khóa
  • Xử lý sự cố
  • Khung ảnh kỹ thuật số, Màn hình máy tính
  • Ngày Cập Nhật 09/28/2015

  Câu hỏi :

 

* Monitor báo lỗi OSD VERROUILLAGE, không bấm được nút nào trên màn hình ?

 

 

 

 

  Trả lời:

 

* Đây là chế độ khóa các phím trên màn hình.

 

  Cách khắc phục:

 

* Nhấn giữ phím Menu trong vòng 3 > 5s sẽ mở khóa màn hình. Muốn khóa lại màn hình làm tương

tự.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500