Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Nước có mùi tanh cá, bạn làm gì?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 05/27/2015

Nước có mùi tanh cá, bạn làm gì?

 

 

Symptom Hiện tượng

             1. Nước từ máy lọc nước có mùi tanh cá.

Cause Nguyên nhân

 

             1. Phin lọc cũ sử dụng có mùi lạ, khi thay phin sẽ hết

How to fix Xử lý như thế nào?

          

             1.Model áp dụng: WQD*, WQS*, WHD*, WCD, WAD*

 

             2. Phin lọc của máy lọc nước không được thay từ khi lắp đặt xong.

   

             3. Thay thế phin lọc không đúng loại, cần thay thế đúng loại, liên lạc với bộ phận BH để thay thế.
   

             4. Thay thế phin lọc vệ sinh định kỳ.

  

             5. Chất lượng nước sẽ được cải tiến khi thay thế linh kiện.

                

                 Vui lòng kiểm tra phin lọc cụ thể, đúng loại

Filter change cycle Chu kỳ thay phin lọc

       

             1. Phin lọc sẽ phải thay định kỳ khi sử dụng 10 lit nước trên ngày. 
   

             2. Thay phin lọc như bên dưới: 

                                                         ·  Phin Sediment : 4 tháng

 

                                                         ·  Phin Pre-carbon block  : 6 tháng

 

                                                         ·  UF (Ultrafiltration filter) :12 tháng

 

                                                         ·  RO (Reverse osmosis filter) : 24 tháng

 

                                                         ·  Phin Post-carbon block  : 18 tháng

              

                ※  Thay thế đúng loại phin lọc.

Filter types Các dạng phin lọc

                                    Filter

 

            •  1st step  : Sediment filter  
                              

            •  2nd step : Pre-carbon block filter 
                              

            •  3rd step : UF membrane filter

                              

            •  4th step : Post-carbon block filter

                      

                                   Filters

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500