Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Mắt tôi thấy hơi trong máy lạnh tỏa ra, tại sao?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/18/2015

Mắt tôi thấy hơi trong máy lạnh tỏa ra, tại sao?

Symptom Hiện tượng

            

             Mắt tôi thấy hơi trong máy lạnh tỏa ra.

Cause Nguyên nhân

             1. Đây là hiện tượng thường thấy trong các tiệm thuốc tây, các văn phòng làm đẹp, tiệm cắt tóc hay bệnh viện.

                Những khu vực này độ ẩm quá cao, nên máy hoạt động lạnh làm phun dạng khói trắng.

How to fix Xử lý

             Cần thông gió tốt cho khu vực làm lạnh để máy không bị phun sương ẩm.

 

              Ventilate regularly

                                               < Ventilate regularly>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500