Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao máy lạnh có mùi hôi khi sử dụng?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

Tại sao máy lạnh có mùi hôi khi sử dụng?

 

Symptom Hiện tượng

 

             Máy lạnh của tôi có mùi khó chịu

Cause Nguyên nhân

 

            1. Bụi bẩn bám trên dàn lạnh lâu ngày gây mùi khó chịu

            2. Đường thoát nước xuống công rảnh làm bốc mùi theo ống nước vào phòng.

            3. Bẩn bám trên dàn lạnh, lưới lọc

Cause Nguyên nhân 1

            Bẩn bám trên dàn lạnh hôi

Checkpoint  Kiểm tra

              Kiểm tra và tìm nguyên nhân cụ thể. 

How to fix Xử lý

             1. Vệ sinh lưới lọc

             2. Vệ sinh sạch sẽ bằng chất tẩy chuyên dụng

               ※ Không xịt nước trên vĩ mạch.

 

                  Apply the cleaning spray

 

Cause Nguyên nhân 2

 

             Kiểm tra ống thoát nước và giải quyết

Checkpoint Kiểm tra

 

             Kiểm tra ống thoát nước, tình trạng ống nước

How to fix Xử lý

           

             Kiểm tra và tách ống xả hợp lý.

 

             Relocate the drain hose away from the sewer

 

Cause Nguyên nhân 03

 

             Kiểm tra lưới lọc.

How to clean the air filter Xử lý

            1. Vệ sinh lưới lọc 2 tuần/ lần/

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500