Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Ống thoát nước máy điều hòa bị nức, hư hỏng rò nước, tôi làm gì?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/18/2015

Ống thoát nước máy điều hòa bị nức, hư hỏng rò nước, tôi làm gì?

 

Symptom Hiện tượng    

            Ống thoát nước máy điều hòa của tôi bị nức, rò nước, hư hỏng.

How to fix Xử lý

 

             1. Kiểm tra xem nước rò ở đâu, có thể lấy băng keo quấn lại được không.

             2. nếu hỏng ống thoát nước từ trong máy thì liên lạc với TTBH gần nhất.

                    Connect the extension drain hose to the original hose

                   

          Kết nối lại ống nước tốt như hình đính kèm.

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500