Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao dàn nóng không vận hành?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

Tại sao dàn nóng không vận hành?

Symptom Hiện tượng

 

            Dàn nóng không vận hành

cause Nguyên nhân

 

             Dàn nóng có thể không vận hành sau khi mở và tắt máy vì chức năng bảo vệ máy nén.

             Đợi vài phút dàn nóng sẽ vận hành.

How to fix Xử lý

          

             Đây là chức năng bảo vệ máy nén nên không sửa chữa được chỉ hướng dẫn khách hàng cho họ hiểu thôi.

 

             Protecting a compressor

                              < Bảo vệ máy nén>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500