Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Máy lạnh của tôi lạnh yếu và không đủ lạnh, tại sao?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

Máy lạnh của tôi lạnh yếu và không đủ lạnh, tại sao?

 Hiện tượng

             Kém lạnh, không đủ lạnh

cause Nguyên nhân

             Máy kém lạnh là do môi chất bên trong hệ thống vận hành và dàn nóng không giải nhiệt tốt.

 Xử lý thế nào?

         - Chọn vị trí tốt cho dàn nóng giải nhiệt. 

             Vệ sinh dàn nóng sạch, hoặc quá nóng cần phun nước làm mát cho dàn nóng. 

          - Nếu không gian làm lạnh lớn hơn công suất máy thì máy sẽ kém lạnh khi vận hành.

            Chênh lệch giữa gió ra và gió vào phải lớn hơn 10 độ C.

       ▶ Kiềm tra nhiệt độ:

           1) Gió vào: Đo nhiệt độ gió vào trên dàn lạnh.

           2) Gió ra : Nhiệt độ gió ra trên cửa gió dàn lạnh              

                Chênh lệch gió ra vào phải trên 10 độ C.   

         Nếu không lạnh thì phải gọi BH đến kiểm tra các thông số máy và tình trạng vận hành.      

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500