Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Máy điều hòa hoạt động độ ẩm cao, không gian kín, giữ mùa mưa, xảy ra như thế nào?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/11/2015

Máy điều hòa hoạt động độ ẩm cao, không gian kín, giữ mùa mưa, xảy ra như thế nào?

 

 

Hiện tượng 

           - Phun sương như khói trong khi vận hành.

 Nguyên nhân
          Dưới độ ẩm quá cao, lượng khí lạnh trong máy ra gặp độ ẩm cao gây nên đọng sương cánh đảo, phun dạng khói.

         Nó thường xảy ra ở nhà hàng va tiệm cắt tóc.

     

 Xử lý như thế nào?

          

           - Giải thích cho KH hiểu rõ và cần làm thông gió cho khu vực không gian.   

 

          Mô tả việc phun sương, khói như sau:

      

                            

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500