Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cánh đảo gió dàn lạnh không di chuyển

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/22/2015

Cánh đảo gió dàn lạnh không di chuyển?

Symptom Hiện tượng

 

             Cánh đảo gió dàn lạnh không vận hành

CauseNguyên nhân

 

             1. Cánh đảo gió có thể không mở và đóng là do kẹt trong quá trình vận hành

             2. Sai chức năng khi điều khiển cánh đảo gió dàn nóng.

             3. Vận hành sai chức năng của cánh đảo gió

 

 

Dàn nóng cánh vẩy không mở và đóng

How to fix Xử lý  

          Nếu nguồn không cấp vào máy, cánh vẩy sẽ không hoạt động được

          Door and louver movement

                               Cánh đảo gió chạy lên xuống 

 

 

Nếu điện cấp rồi, máy vận hành mà cánh vẩy không mở thì gọi BH đến kiểm tra.

How to fix Xử lý

             Kiểm tra remote vận hành với tình trạng cánh vẩy trên dàn lạnh, xem khi khiển remote thì dàn lạnh có nhận tín hiệu kêu tit tit hay không.

 

           Check if the unit functions properly

                             

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500