Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Lựa chọn công suất máy điều hòa !

  • Thông số kỹ thuật
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy điều hòa công nghiệp, Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 09/23/2015

Lựa chọn công suất máy điều hòa theo Công Thức Tính như sau : 

( Hệ số Lạnh )  x  ( Tổng DT sử dụng )= Công suất máy

Hệ số lạnh như sau : 

  • Phòng Ngủ : Hệ số Lạnh bằng 650btu / 1 m2
  • Phòng Khách : Hệ số Lạnh bằng 850btu/ 1m2
  • Phòng Bếp / Văn Phòng : Hệ số Lạnh  bằng 950btu / 1m2
  • Hội Trường / Nhà xưởng / Nhà Hàng  : Hệ số Lạnh bằng 1100 btu /1m2

VD : Diện Tích sử dụng là 50m2 . Dùng làm Nhà xưởng ?

* Cách tính :  vì mục đích sử dụng làm nhà xưởng , lên hệ số lạnh áp dụng là 1100btu / 1m2

*  ( 1100btu )  x  ( Diện tích 50M2 )  = 55000btu  >>> như vậy sẽ phải lựa chọn công suất lắp máy là 55000btu .

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500