Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Viber là gì?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 08/03/2012

- Viber là một dịch vụ điện thoại để thực hiện cuộc gọi và nhắn tin miễn phí nếu dùng Wifi. Khách hàng có thể

cài đặt Viber như sau:

  + Menu-> Market ( CH Play)-> đăng nhập tài khoản Gmail và mật khẩu -> tìm kiếm-> Viber-> cài đặt-> chấp

nhận $ tải xuống.

 

 + Khi đã tải thành công chọn: Menu-> tải xuống-> viber-> continue-> phone number-> nhập số

điện của sim đang lắp trên điện thoại-> nhập mã code hệ thống gửi về-> continue.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500