Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Hướng dẫn cách sử dụng tai nghe Bluetooth LG HBS-730

  • Bluetooth
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 09/10/2014

Hướng dẫn sử dụng tai nghe Bluetooth LG HBS 730

https://www.youtube.com/watch?v=0QK2K2-gWwQ

https://www.youtube.com/watch?v=VKGX4yrOQY8

Xem file đính kèm

 


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500