Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Nhanh hết pin/ nóng máy khi cài đặt Facebook/ Facebook messenger

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 05/04/2015

symptom Hiện tượng    

         Nhanh hết pin/ nóng máy khi cài đặt Facebook/ Facebook messenger 

 

 

how to fix Cách khắc phục

      Vào phần Settings > General > Battery > Battery usage.

              Người dùng có thể kiểm tra những phần nào mà sử dụng pin nhiều nhất

 

          Facebook

                  Thay đổi một số cài đặt trong FB           

           facebook setting

 

         ■ Facebook Messanger App          

             Delete Facebook Messenger app or push the "Stop" button frequently.

             (Settings > General > Battery > Battery usage)

              

              facebook messanger setting

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500