Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Nâng cấp phần mềm qua PC Suite

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 05/04/2015

 

 

check point Check Point

 

              Nâng cấp phần mềm bằng cách sử dụng PC Suite

 

how to setup Cách cài đặt

                  1. Kết nối PC suite với điện thoại qua cáp USB 

                2. Kích vào ‘Upgrade Check’ ở góc dưới bên phải

 

                           setup 1

 

              3. Nếu nâng cấp khả dụng, sẽ hiện ra thông báo 

              4. Làm theo các bước hướng dẫn để tiếp tục 

                    setup 2

              5. Lưa chọn sao lưu 

                    setup 3

               6. ĐỢi quá trình nâng cấp hoàn thành.

                    setup 4

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500