Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4]Quản lý ứng dụng thế nào?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/27/2015

 

Function Function

 

            1. G4 dễ dàng truy cập các thiết lập thường xuyên được sử dụng bởi nhóm chúng trên màn hình chủ.
                - Ví dụ như Battery Saver, Apps, LG lại lên, lưu trữ, sử dụng pin, Settings (Bạn có thể dễ dàng thêm hoặc xóa các ứng dụng).
How to use How to use
     
   Ø Folder on Home Screen
 
Folder on home screen
 

-Nhóm thường xuyên sử dụng các ứng dụng trong một thư mục trên màn hình chính để tiện sử dụng của bạn.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500