Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG Bridge] Làm thế nào tôi có thể sao lưu các tập tin trong một thiết bị di động với PC?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 07/10/2015

 

how to use How to Back up Files

 

            image

            icon Chọn tập tin mà bạn muốn sao lưu. Nhấn vào biểu tượng More dưới mỗi mục để xem thêm chi tiết.

            icon Tệp tin không được hiển thị trên danh sách hoặc không kích hoạt không được hỗ trợ bởi các thiết bị hoặc không có lưu dữ liệu.

            icon Nhấn Start để bắt đầu trở lại.

 

 

how to use Làm thế nào để Kiểm tra tập tin sau khi Back up

 

            image

            icon Back up is complete.

 

 

            image

            icon Bạn có thể kiểm tra hoặc thay đổi nơi để sao lưu các tập tin

                   từ Settings ở góc trên bên phải của màn hình.

 

 

how to use How to Restore with Back up Files

 

            image

            icon Chọn lại các tập tin trên máy tính mà bạn muốn khôi phục.

            icon Bạn cũng có thể chọn lại các tập tin được lưu ở địa điểm khác với nút Browse.

            icon Nhấn Next để tiếp tục.

 

 

how to use  How to Restore Selected Files

 

            image

            icon Danh sách sao lưu các tập tin sẽ được hiển thị.

            image  Chọn tập tin mà bạn muốn khôi phục. Nhấn vào biểu tượng More để xem thêm chi tiết.
            icon  Tập tin không được hiển thị trong danh sách hoặc không kích hoạt không được hỗ trợ bởi các thiết bị
                   hoặc không có dữ liệu đã lưu.

            icon Click Start.

 

 

how to use Restore Complete and Mobile Device Reboots


            image

            icon Quá trình hoàn tất.

            icon Các điện thoại di động sẽ khởi động lại và kết nối với các máy tính tự động.

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500