Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào tôi có thể sử dụng chế độ người dùng?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 09/29/2015

How can I use User mode?

 

 

image What is User mode?

 

           Chế độ người dùng cho phép để thiết lập môi trường cho nhiều người dùng trên một thiết bị duy nhất. Mỗi người sử dụng có thể cài đặt ứng dụng mà họ muốn hoặc thay đổi cài đặt như hình nền (Chỉ có chủ sở hữu có thể truy cập

 

 

image How to use

 
            1. Vào Cài đặt Users ▶ chung ▶ ▶ Thêm người sử dụng.
             2. Nếu bạn thêm một người sử dụng, thiết bị của bạn sẽ thay đổi chế độ người dùng để ban đầu trình hướng dẫn khởi động cho các thiết lập cơ bản.
             3. Bất kỳ thay đổi trong cài đặt Wi-Fi hoặc cập nhật ứng dụng sẽ được áp dụng cho tất cả người dùng.
 
             4. Chỉ có chủ sở hữu thiết bị có thể xóa một chế độ người dùng.

                image

                image


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500