Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cách kết nối loa với âm ly của dàn âm thanh model ARX8500

  • Cài đặt /Lắp đặt
  • Không thể kết nối với loa
  • Xử lý sự cố
  • Dàn âm thanh, Rạp hát tại gia, Sound Bar
  • Ngày Cập Nhật 11/16/2015

  Câu hỏi:

   Tôi dùng dàn âm thanh LG model ARX8500. Cách kết nối loa với âm ly thế nào?

  Trả lời:

* Bạn có thể tham khảo các kết nối dưới đây.

  Cách cài đặt:

* Trên mỗi đoạn dây đều có gắn màu, kết nối theo đúng màu sắc trên dây, đoạn dây màu cam thì gắn vào

vị trí màu cam trên âm ly, màu xanh lá cây gắn vào vị trí màu xanh lá cây, tương tự các màu còn lại. Trong đó các dây

màu trắng kết nối hàng rắc phía trên, các dây sọc đen kết nối hàng rắc phía dưới.

* Trên loa cũng tương tự. Phần dây sọc đen sẽ gắn vào cổng( - ). Phần dây trắng gắn vào cổng( + )

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500