Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

Tủ lạnh của tôi có tiếng kêu lạ, tôi làm như thế nào?

  • Tiếng ồn
  • Tiếng kêu khác
  • Hoạt động
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Cập Nhật 09/03/2015
Xem Script

My refrigerator makes gurgling noises. What should I do?

Tủ lạnh của tôi có tiếng kêu lạ, tôi làm như thế nào?

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500