Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

Tôi không thể đóng cửa hoàn chỉnh, tôi làm thế nào?

  • Vấn đề về : Cửa
  • Không đóng được cửa
  • Hoạt động
  • Tủ lạnh
  • Cập Nhật 09/03/2015
Xem Script

I can’t close my refrigerator door completely. What should I do?(Bottom Freezer)

Tôi không thể đóng cửa hoàn chỉnh, tôi làm thế nào?


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500