Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

Khi thay trong đá làm ra có những hat nhỏ bên trong, tôi nên làm gì?

  • Vấn đề về : Làm đá
  • Bọt khí bên trong đá
  • Hoạt động
  • Tủ lạnh
  • Cập Nhật 09/03/2015
Xem Script

I see a white precipitate in thawed ice. What should I do?(with Water dispenser)

Khi thay trong đá làm ra có những hat nhỏ bên trong, tôi nên làm gì?


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500