Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

Màn hình hiển thị tủ lạnh của tôi không hiển thị, tắt ngay sau khi mở cửa, tôi làm như thế nào?

  • Một số sự cố thường gặp khác
  • Vấn đề về bảng điều khiển
  • Hoạt động
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Cập Nhật 09/03/2015
Xem Script

My refrigerator control panel does not turn on. Why?

Màn hình hiển thị tủ lạnh của tôi không hiển thị, tắt ngay sau khi mở cửa, tôi làm như thế nào?


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500