Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

Ưu việt của công nghệ Waveforce động cơ 6 Motion

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy giặt
  • Cập Nhật 08/23/2016
Xem Script

Ưu việt của công nghệ Waveforce động cơ 6 Motion

Những ưu việt của công nghệ Waveforce động cơ 6 Motion:

- Quần áo không bị sờn rách


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500