Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hòa , Chế Độ Kiểm Soát Năng Lượng Chủ Động ( WATT OPTION )

  • Lắp đặt và Vận hành như thế nào
  • Chế độ tiết kiệm điện
  • Xử lý sự cố
  • Máy điều hòa công nghiệp, Tivi, Điều hòa
  • Cập Nhật 04/06/2016
Xem Script

Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hòa , Chế Độ Kiểm Soát Năng Lượng Chủ Động ( WATT OPTION )

Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hòa , Chế Độ Kiểm Soát Năng Lượng Chủ Động ( WATT OPTION )


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500