The World’s First

LG Twin wash

ครั้งแรกที่รวมเครื่องซักผ้าฝาหน้าและฝาบนไว้ด้วยกัน
ให้คุณแยกซักผ้าได้พร้อมกัน 2 ถังได้ในเวลาเดียวกัน

SEPARATE WASH

แยกซักผ้าสองโหลดได้พร้อมกัน ให้คุณแยกซักผ้าขาว ผ้าสี
ผ้าที่ต้องการดูแลพิเศษ ไปพร้อมกันได้อย่างไร้กังวล


เครื่องซักผ้าฝาหน้าเหมาะกับ

- ซักผ้าทั่วไป
- ซักผ้าโหลดขนาดใหญ่
- ซักผ้าสกปรกมาก

เครื่องซักผ้าฝาบนเหมาะกับ

- ผ้าที่ต้องการการซักแบบอ่อนโยน
- ผ้าโหลดขนาดเล็ก
- ผ้าที่ไม่สกปรกมาก

TIME SAVING

ด้วยการผสานเครื่องซักผ้าฝาหน้าขนาด 21 กก.รวมกับเครื่องซักผ้าฝาบน
ขนาด 3.5 กก. ทำให้คุณซักผ้าได้พร้อมกันสองโหลดได้ในเวลาเดียวกัน
ช่วยประหยัดเวลาในการซักผ้าของคุณ   และเพิ่มเวลาพักผ่อนมากขึ้น!

เครื่องซักผ้าฝาหน้าแอลจีรุ่นทั่วไป

SPACE SAVING

ด้วยการผสานเครื่องซักผ้าฝาหน้า และฝาบนไว้ด้วยกัน
ประหยัดพื้นที่ภายในบ้านคุณ
       สามารถใช้ร่วมกับเครื่องซักฝาหน้าแอลจีได้(รุ่น F2721STWV และ รุ่น WD-1755RDS)

MAIN
WASH

เครื่องซักผ้าฝาหน้า
ดีไซน์ตัวเครื่องหรูหรา
ตอบรับการใช้งาน

LEARN MORE


   เครื่องซักผ้าฝาบน
นวัตกรรมการดีไซน์แบบใหม่
LEARN MORE

TWIN WashTM

LG TWIN WashTM จะเปลี่ยนวิธีการซักผ้าของคุณไปด้วยเครื่องซักผ้าเครื่องแรก ที่จะรวมเครื่องซักผ้าฝาหน้า และฝาบนไว้ในเครื่องเดียวกัน
ช่วยให้คุณแยกซักผ้าขาว ผ้าสี หรือผ้าที่ต้องการดูแลพิเศษไปพร้อมกันทำให้คุณประหยัดเวลาในการซักผ้าไปได้กว่าครึ่ง

Viral 1

สุดยอดการทำสองอย่างในเวลาเดียวกัน

Viral 2

สุดยอดการทำสองอย่างในเวลาเดียวกัน

Viral 3

สุดยอดการทำสองอย่างในเวลาเดียวกัน

TWIN Wash PR Film

ที่มาในการคิดค้นเครื่องซักผ้าแยกซักผ้าได้สองโหลดในเครื่องเดียว

TWIN Wash Event

ปัญหาในการแยกซักผ้าหมดไปด้วย LG TWIN Wash

  • TWIN Wash™

  • Viral 1

  • Viral 2

  • Viral 3

  • TWIN Wash PR Film

  • TWIN Wash Event