Hop til indhold

Juridisk meddelelse

Denne side kan indeholde informationer og regler for trademarks og copyright, som skal overholdes og følges.

Copyright

Brugere af hjemmesiden kan hente en kopi af alt materiale på siden ned eller skrive det ud til personlig, ikke-kommerciel brug, forudsat at de ikke modificerer eller ændrer materialet på nogen måde eller sletter eller ændrer noget copyright- eller trademark-mærke. Alt materiale er udelukkende beregnet til lovlige formål. Ingen informationer på hjemmesiden kan kopieres, distribueres eller sendes på nogen måde til kommerciel brug uden udtrykkelig skriftlig godkendelse heraf fra LG Electronics. LG Electronics har fuld ejendomsret til alt materiale, som hentes ned fra denne hjemmeside.

Sendt materiale til LG Electronics

LG Electronics’ website vil ikke modtage fortrolige eller andre beskyttede informationer fra dig via vores hjemmeside. Bemærk venligst, at alle informationer eller alt materiale, som sendes til LG Electronics, IKKE vil blive behandlet fortroligt. I og med at du sender LG Elctronics informationer eller materiale, giver du LG Electronics en uforbeholden,, uigenkaldelig tilladelse til at bruge, reproducere, vise, udføre, modificere, sende og distribuere dette materialer eller disse informationer, og du godkender ligeledes, at LG Electronics har fri ret til at anvende disse idéer, koncepter, knowhow eller teknikker, du sender os, uanset formålet dermed.

Ansvar

Information på denne website stilles til rådighed som ”den er og forefindes” uden nogen garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse.

Information på denne hjemmeside kan indeholde tekniske forandringer, fejl eller stavefejl. Informationerne kan ændres eller opdateres uden varsel. LG Electronics kan også, når som helst, foretage forbedringer og/eller ændringer i produkter og/eller programmer uden forudgående varsel. Links inden for dette område gør, at du forlader LG Electronics’ hjemmeside (www.uk.lge.com). De linkede hjemmesider kontrolleres ikke af LG Electronics. LG Electronics er ikke ansvarlige for indholdet i nogen af de linkede hjemmesider eller deres ændringer eller opdateringer. Medtagelse af links betyder ikke, at LG Electronics har godkendt hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse

Materialet på LG Electronics’ website kan indeholde fejl eller stavefejl. LG Electronics garanterer ikke for korrektheden eller fuldstændigheden af materialet eller pålideligheden af råd, meninger, udtalelser eller andre oplysninger, som vises eller distribueres via LG Electronics' website. Du anerkender, at tillid til sådanne meninger, råd, udtalelser, notater eller informationer sker for eget ansvar. LG Electronics forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at korrigere fejl eller udeladelser i dele af websiten uden varsel. LG Electronics kan til enhver tid foretage alle andre ændringer af websiten, materialet og produkterne, programmer eller tjenester, som beskrives på LG Electronics’ website uden varsel.

Materialet på LG Electronics’ website og software, som stilles til rådighed på LG Electronics’ website, stilles til rådighed som "det er og forefindes" uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse eller egnethed til at bestemt formål.

Vigtige meddelelser til kunden Det er kommet til LG Electronics kendskab, at der er sendt en række svigagtige spam mails af uberettigede tredjeparter til offentligheden, som foregiver at køre kampagner. Som eksempel kan nævnes personlige e-mails, der foregiver, at modtagerne vil modtage donationer, gevinster eller tilbud om ansættelse. Vi bekræfter, at ingen af disse e-mails stammer fra officielle kampagner/tilbud om ansættelse fra LG Electronics, og som sådan anerkender vi ikke at blive sat i forbindelse med eller ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse e-mails. Vi skal derfor anbefale, at modtagerne af disse e-mails ikke besvarer sådanne e-mails og/eller videregiver personlige oplysninger.

luk