Skip to Contents Skip to Accessibility Help

LGEs vilkår for brug af tjenesten

Betingelser for brug af LG Electronics-tjenester

LG Electronics, Inc. (“LGE”) sammen med sine datterselskaber og associerede selskaber (“LG Group”, “vi”, “vores” eller “os”) byder dig, slutbrugeren (“bruger (e)” eller “you”), velkommen til vores service.

Disse brugsbetingelser (“Brugsbetingelser”) set forth information necessary for Users to use various services, such as mobile apps and websites, that we provide in connection with our products and smart devices (including customized services based on your preference) listed her  (samlet, “LGE tjeneste”). Disse vilkår for brug omfatter f.eks. følgende:

• hvordan du kan bruge LGE-tjenesten, og hvordan vi leverer LGE-tjenesten til dig;

• rettigheder, ansvar og regler, der gælder for dig og LGE i forbindelse med din brug af LGE-tjenesten;

• intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende det indhold og den software, der er tilgængelig på LGE-tjenesten, og

• andre rettigheder, som du har i forbindelse med brugen af LGE-tjenesten.

For at bruge LGE-tjenesten skal du acceptere disse brugsbetingelser. For at bruge visse tjenester kan det også være nødvendigt at oprette en konto som medlem (“Medlem(mer) ”) og bruge enheder, der er fremstillet af os. Læs nærværende brugsvilkår grundigt igennem. Vi anbefaler også, at du læser andre politikker, der kan gælde for din brug af LGE-tjenesten, herunder fortrolighedspolitikken, som du kan finde på LGE-tjenesten her.

Disse brugsbetingelser gælder i princippet for din brug af LGE-tjenesten. For så vidt angår din brug af visse tjenester kan du dog være underlagt tjenestespecifikke vilkår ud over disse brugsbetingelser. Når du f.eks. køber varer og tjenester på LGE-tjenesten, kan det være købsbetingelserne, der gælder, og du vil blive præsenteret for sådanne betingelser, som du skal acceptere for at gennemføre dit køb. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse mellem denne aftale og sådanne tjenestespecifikke vilkår har de tjenestespecifikke vilkår forrang, men kun med hensyn til den pågældende tjeneste. Desuden kan der for visse tjenester gælde yderligere politikker, instruktioner, retningslinjer og meddelelser, og vi anbefaler, at du læser dem omhyggeligt, før du bruger disse tjenester.

1. Leverandøren af LGE-tjenesten

Følgende enhed indgår disse brugsbetingelser med dig for at levere LGE-tjenesten i overensstemmelse med disse brugsbetingelser:

Opført her

2. Brug af og abonnement på LGE-tjenesten

Standard og procedure for abonnement

Mindreårige under 18 år kan være forhindret i at abonnere på LGE-tjenesten.

Bemærk venligst, at hvis du er under 18 år og ønsker at abonnere på LGE-tjenesten, skal du have tilladelse fra dine forældre eller din værge. Din forælder eller værge er ansvarlig for din brug af LGE-tjenesten og skal derfor føre tilsyn med din brug af LGE-tjenesten og afgøre, om LGE-tjenesten er egnet eller uegnet til dig.

Du kan ansøge om at abonnere på LGE-tjenesten efter at have læst og accepteret disse brugsbetingelser og privatlivspolitikken, hvilket kan blive efterfulgt af en bekræftelsesproces pr. e-mail. Når din ansøgning er blevet bekræftet og/eller accepteret af os, får du en LGE-tjenestekont (“Konto”). Vi kan kræve, at du bekræfter dit rigtige navn, når du logger ind for første gang eller under din brug af LGE-tjenesten. Du kan gennemgå og rette eventuelle fejl i dine oplysninger ved at logge ind på din konto.

Disse brugsbetingelser er indgået på ubestemt tid.

Bemærk venligst, at brugsbetingelserne ikke betragtes som skriftlige, og at vi ikke arkiverer de accepterede brugsbetingelser. Du kan altid få adgang til disse vilkår i ThinQ App-menuen > App-indstilling > Brugsbetingelser eller på lg.com-webstedet > Brugsbetingelser [her] . Du kan også kontakte os på [her] for at downloade.

Når du tegner abonnement som medlem og bruger kontoen

• Du skal give korrekte og fuldstændige oplysninger ved tilmelding

• Du skal opdatere eventuelle ændringer af sådanne oplysninger uden forsinkelse

• Du skal sikre, at din adgangskode ikke lækkes eller deles med andre i forbindelse med din brug af kontoen.

• Du skal straks underrette LGE, hvis du har mistanke om, at din konto er blevet åbnet uden tilladelse.

Du er ansvarlig for brugen af din konto, herunder at du træffer de fornødne foranstaltninger til at beskytte din konto. Du er ansvarlig for enhver konsekvens, der opstår som følge af handlinger, der kan tilskrives dig, herunder uagtsomhed i forbindelse med forvaltningen af din konto-adgangskode, og LGE er ikke ansvarlig for sådanne konsekvenser.

Vi kan afvise din ansøgning om at oprette en konto i en af følgende tilfælde:

• hvis du giver ukorrekte og ufuldstændige oplysninger ved tilmeldingen;

• hvis du tilmelder dig med henblik på at bruge LGE-tjenesten til kommercielle eller ulovlige formål, eller

• hvis vi ikke kan optage dig som medlem af grunde, der kan tilskrives dig, f.eks. tidligere overtrædelse af disse brugsbetingelser.

Endvidere kan brugere downloade visse former for gratis indhold, der er tilgængeligt på LGE-tjenesten, uden at oprette en konto, hvis brugeren accepterer, at LGE autentificerer hans/hendes enhed, så LGE kan afgøre, om brugeren kan få lov til at downloade det relevante indhold.

Vi kan til enhver tid og af enhver forretningsmæssig grund suspendere eller slette en af dine konti, hvis du har flere konti til vores tjeneste under en enkelt e-mailadresse. Hvis vi suspenderer eller sletter en af dine konti, vil vi forsøge at give dig besked mindst 30 dage før suspensionen eller sletningen på den e-mailadresse, der er registreret på din konto. I ovennævnte tilfælde kan vi opsige vores tjeneste med den suspenderede eller slettede konto.

3. Brugernes rettigheder og forpligtelser

Dine juridiske rettigheder

Disse brugsbetingelser begrænser eller fratager dig ikke dine lovbestemte rettigheder til (1) en vis servicekvalitet og (2) løsninger i tilfælde af eventuelle problemer. Hvis du f.eks. er en forbruger, der køber produkter via LGE-tjenesten, kan du nyde godt af alle de rettigheder, der tilkommer dig i henhold til gældende love og bestemmelser.

Ret til at opsige brugsbetingelserne

Du har ret til at opsige din aftale om brugsvilkårene uden varsel eller begrundelse når som helst ved at slette din konto eller ved at stoppe med at bruge LGE-tjenesterne.

Dine forpligtelser

Du skal overholde følgende når du bruger LGE-tjenesten::

• overholde disse brugsbetingelser og alle gældende love og bestemmelser;

• respektere andres rettigheder, herunder rettigheder til personlige data, privatliv og intellektuel ejendomsret;

• afholde sig fra adfærd, der krænker andres rettigheder, er ærekrænkende eller på anden måde skader andre personers interesser, herunder LGE, og

• afholde sig fra handlinger, der kan føre til misbrug af, forstyrre, afbryde eller beskadige LGE-tjenesten.

LGE gør sit bedste for at opretholde alle brugeres sikkerhed og tryghed og for at give brugerne fri adgang til LGE-tjenesten. Med henblik herpå er det ikke tilladt at bruge LGE-tjenesten eller noget indhold, der leveres via LGE-tjenesten (“LGE indhold”), til at:

• forsøge at finde ud af kildekoden eller algoritmen til LGE-tjenesten eller LGE-indholdet ved f.eks. at foretage reverse engineering af softwaren (medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning);

• forsøge at ændre eller inaktivere visse funktioner i LGE-tjenesten eller LGE-indholdet på vilkårlig vis;

• at skabe afledte værker baseret på LGE-tjenesten eller LGE-indholdet;

• at udføre tjenester som f.eks. leasing, underlicensering eller hosting ved hjælp af LGE-tjenesten eller LGE-indholdet;

• krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder andres ophavsret, herunder LGE's, i forbindelse med brugen af LGE-tjenesten eller LGE-indholdet;

• bruge LGE-tjenesten eller LGE-indholdet til ulovlige formål eller på ulovlige måder, i strid med disse brugsbetingelser eller gældende love og bestemmelser;

• at bruge LGE-tjenesten eller LGE-indholdet på en ondsindet eller skadelig måde (f.eks. hacking eller distribution af ondsindede koder, herunder virus og skadelige data);

• at bruge LGE-tjenesten eller LGE-indholdet på en måde, der hindrer andre brugere, skader, overbelaster eller forringer LGE-tjenesten eller øger LGE-tjenestens sårbarhed over for sikkerhedsrisici, eller

• at forsøge at afkode signaler, der overføres mellem LGE-tjenesten og dens servere, eller at indsamle data eller oplysninger fra LGE-tjenesten eller dens system.

Hvis du ikke overholder ovenstående forpligtelser, kan vi suspendere din adgang til LGE-tjenesten, mens vi undersøger din manglende overholdelse. I så fald er vi ansvarlige for at bevise din manglende overholdelse; vi vil dog ophæve en sådan suspension, hvis du beviser, at du ikke har haft forsæt eller været uagtsom i forbindelse med en sådan manglende overholdelse. Vi kan opsige din konto, hvis den manglende overholdelse, der forårsagede suspensionen, ikke er løst inden for en vis periode.

Dit ansvar

Hvis vi lider tab som følge af eller i forbindelse med: (i) din overtrædelse af disse brugsbetingelser; (ii) din brug af LGE-tjenesten på anden måde end i overensstemmelse med disse brugsbetingelser eller på anden måde i strid med gældende love eller bestemmelser; eller (iii) din brug af tredjepartstjenesterne (som defineret nedenfor) på anden måde end i overensstemmelse med vilkår, der gælder for brugen af sådanne tredjepartstjenester, kan vi indlede en retssag mod dig for at få refunderet sådanne tab.

4. Licens

LGE-tjenestelicens

LGE giver dig licens til at bruge LGE-tjenesten, så du frit kan bruge LGE-tjenesten. Licensen gives dog på et begrænset, ikke-overdrageligt, tilbagekaldeligt og ikke-eksklusivt grundlag, og du må kun bruge LGE-tjenesten og LGE-indholdet til personlige og ikke-kommercielle formål. Licensen omfatter software og andre data, der er nødvendige for at levere LGE-tjenesten og LGE-indholdet, samt de relevante opdateringer, opgraderinger, forbedringer, modifikationer, ændringer og tilføjelser. Ved at acceptere disse brugsbetingelser får du kun licens til at bruge LGE-tjenesten og LGE-indholdet på de betingelser, der er angivet i disse brugsbetingelser og den gældende slutbrugerlicensaftale ("EULA") for LGE-indholdet, hvis en sådan findes. Du erhverver ikke nogen intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder i forbindelse med LGE-tjenesten og LGE-indholdet, medmindre det udtrykkeligt er angivet heri eller i den gældende EULA. Endvidere kan detaljerne og omfanget af licensen variere afhængigt af landet, din enhed og typen af operativsystem, interne politikker hos LGE og dens forretningspartnere og andre operationelle eller tekniske behov. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for manglende interoperabilitet mellem LGE-indhold, som du downloader, og din mobilenhed, og for skader forårsaget af din fejlagtige indtastning af oplysninger om din enhed.

Licens til brugerskabt indhold

Du kan på visse LGE-tjenester uploade, indsende, gemme, overføre, modtage eller dele dine anmeldelser, indlæg, fotos, beskeder, dokumenter og andet indhold (“ Brugerskabt indhold ”), som du har ophavsret til. Du bevarer ejendomsretten til alt brugergenereret indhold, som du sender, og du er ikke forpligtet til at levere sådant brugergenereret indhold på LGE-tjenesten. Vi giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af det brugerskabte indhold eller ethvert brugergenereret indhold, der er uploadet af en anden bruger.

Ved at uploade eller dele brugergenereret indhold på LGE-tjenesten giver du LGE en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, gratis, tilbagekaldelig, overdragelig og underlicensérbar licens til at kopiere, redigere, distribuere, oversætte, digitalisere, udgive, implementere, angive, ændre og skabe afledte værker af det brugergenererede indhold i den periode, hvor beskyttelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder i det brugergenererede indhold er gældende, i det omfang det er nødvendigt for driften, fremme og forbedring af LGE-tjenesten.

Endvidere kan LGE give underlicens til ovennævnte licens til følgende parter:

 - andre brugere for at sikre, at LGE-tjenesten fungerer som oprindeligt planlagt (f.eks. deling af indlæg med udvalgte personer), eller

 - tredjepartstjenesteudbydere, der har et kontraktligt forhold til LGE, med det begrænsede formål at give LGE mulighed for at levere LGE-tjenesten i overensstemmelse med disse brugsbetingelser.

Uanset ovenstående er LGE kun indehaver af licensen til det brugerskabte indhold i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende love og bestemmelser, og der gives ikke nogen rettighed ud over denne begrænsning.

5. Begrænsning af brugen af LGE-tjenesten og sletning af brugeroprettet indhold

Mulige foranstaltninger i tilfælde af problemer

I en af følgende tilfælde forbeholder vi os ret til i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, at suspendere eller opsige din brug af LGE-tjenesten eller slette din konto eller dit brugeroprettede indhold:

• hvis du eller dit brugerskabte indhold er i væsentlig eller gentagen skyldig overtrædelse af disse brugsbetingelser, yderligere vilkår, der måtte gælde for din brug af LGE-tjenesten, LGE's andre politikker (som er tilgængelige på LG ThinQ App Info) eller gældende love og bestemmelser;

• hvis du udtrykkeligt angiver, at du ikke har til hensigt at overholde disse brugsbetingelser og yderligere vilkår, der måtte gælde for din brug af LGE-tjenesten;

• hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller retskendelser;

• hvis din adfærd eller dit brugerskabte indhold med rimelighed anses for at forårsage skade på eller skabe ansvar hos andre, herunder andre brugere og LGE (f.eks. hacking, phishing, chikane, overførsel af spam, vildledende adfærd, falske oplysninger, krænkelse af andres privatliv, ærekrænkelse eller uautoriseret visning af indhold, der ikke tilhører brugeren); eller

Meddelelse

Hvis det anses for rimeligt muligt, vil vi, inden vi træffer de ovennævnte foranstaltninger, underrette dig om vores begrundelse for at træffe sådanne foranstaltninger for at give dig en chance for at rette op på det identificerede problem. Vi kan dog beslutte ikke at underrette dig, hvis underretningen kan:

• forårsage skade på eller skabe ansvar hos andre brugere, tredjeparter eller LGE;

• overtræde gældende love og bestemmelser eller påbud fra en tilsynsmyndighed;

• forstyrre tilsynsmyndighedernes efterforskning; eller

• underminere driften, integriteten eller sikkerheden af LGE-tjenesten.

Brugernes ansvar i forbindelse med foranstaltninger som f.eks. begrænsning af brugen

Den pågældende bruger, ikke LGE, er ansvarlig for eventuelle skader og tab (herunder med hensyn til data og indhold), der kan opstå som følge af eller i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltninger som følge af brugerens overtrædelse af disse brugsbetingelser, såsom begrænsning af brugerens brug af LGE-tjenesten eller opsigelse af brugerens konto. For at undgå tab af data bør du oprette sikkerhedskopier eller sikre, at de data og det indhold, der er gemt via LGE-tjenesten, også er gemt et andet sted, f.eks. ved hjælp af online sikkerhedskopieringstjenester.

6. Ændring, suspension og ophør af LGE-tjenesten

Ændring af LGE-tjenesten

Hvis vi tilføjer ny funktionalitet til eller lancerer en ny version af LGE-tjenesten eller i tilfælde af en ændring af gældende lovgivning, kan vi ændre LGE-tjenesten som følger:

• ændre, tilføje eller slette elementer eller funktioner i LGE-tjenesten, f.eks. med henblik på forbedrede funktioner, præstationssikkerhed, fejlrettelser og serviceforbedringer;

• suspendere eller begrænse brugen af eller adgangen til LGE-tjenesten, herunder adgangen til konti;

• undersøge, markere, ændre, nægte at offentliggøre, blokere adgangen til eller slette LGE-indhold uden varsel eller ansvar, eller

• deaktivere adgangen til, blokere eller ændre LGE-indhold, der tidligere er downloadet fra LGE-tjenesten til din enhed, hvis sådanne handlinger er nødvendige eller hensigtsmæssige som følge af LGE's kontraktlige forpligtelser, lovændringer, en retskendelse eller af andre årsager.

Hvis LGE fjerner, deaktiverer adgangen til eller på anden måde blokerer dig for adgang til LGE-indhold, skal du kontakte leverandøren af det pågældende LGE-indhold.

Suspension og opsigelse af LGE-tjenesten

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan LGE til enhver tid suspendere eller opsige hele eller dele af LGE-tjenesten i en af følgende tilfælde:

• for at drive eller forbedre LGE-tjenesten eller for at overholde forpligtelser i henhold til gældende lovgivning;

• hvis LGE's forretningspartnere, der leverer elementer af LGE-tjenesten til LGE, beslutter at opsige leveringen af alle eller dele af disse elementer af LGE-tjenesten, eller

• i tilfælde af vedligeholdelse, inspektion eller udskiftning eller svigt i informations- og kommunikationsfaciliteterne (f.eks. computere, servere og telekommunikationsnetværk), trafikforøgelse, afbrydelse af kommunikationen og andre rimelige grunde, der gør det vanskeligt at fortsætte driften af LGE-tjenesten.

LGE kan til enhver tid og af enhver forretningsmæssig grund suspendere eller opsige hele eller dele af LGE-tjenesten ved at give dig en forudgående skriftlig meddelelse mindst 30 dage før en sådan suspension eller opsigelse.

Meddelelse, erstatning og ansvar i tilfælde af ændring, suspension eller opsigelse

Væsentlige ændringer, suspensioner og opsigelser, der påvirker brugen af LGE-tjenesten negativt, meddeles brugerne på forhånd via den e-mailadresse, der er registreret på kontoen, eller på andre rimelige måder, herunder ved opslag på LGE-tjenesten. Ændringer kan dog træde i kraft med det samme uden forudgående meddelelse, hvis der sker en ændring af gældende love eller bestemmelser, eller hvis der er sikkerhedshensyn, der gør det nødvendigt at foretage en sådan ændring, suspension eller opsigelse. Hvis du ikke ønsker at fortsætte med at bruge LGE-tjenesten efter en væsentlig ændring, suspension eller opsigelse, kan du opsige din konto.

Medmindre andet er påkrævet i henhold til gældende love og bestemmelser, har brugerne ikke ret til nogen form for kompensation i forbindelse med ændring, suspension eller opsigelse af hele eller dele af LGE-tjenesten.

Brugerens og LGE's rettigheder og forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser gælder også efter opsigelsen af LGE-tjenesten eller brugerens konto.

7. LGE's ansvar og garantier

Ansvar

Intet i disse brugsbetingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for: (i) død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed; (ii) svig eller svigagtig vildledning; og (iii) ethvert forhold, som det ville være ulovligt for os at udelukke eller begrænse vores ansvar i forhold til.

Hvis vi ikke overholder disse brugsbetingelser, er vi ansvarlige for tab eller skade, som du lider, og som er et forudsigeligt resultat af vores brud på disse brugsbetingelser eller vores uagtsomhed, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, som ikke kan forudses. Tab eller skade er forudsigelig, hvis det er en indlysende konsekvens af vores overtrædelse, eller hvis det blev overvejet af dig og os på det tidspunkt, hvor vi indgik disse brugsbetingelser.

Vi leverer kun LGE-tjenesten til husholdningsbrug og privat brug. Du accepterer ikke at bruge LGE-tjenesten eller LGE-indholdet til kommercielle eller forretningsmæssige formål, og vi har intet ansvar over for dig for tab af fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretningen eller tab af forretningsmuligheder.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, som du måtte lide som følge af: (i) din uagtsomhed under brugen af LGE-tjenesten, (ii) dit brud på disse brugsbetingelser eller (iii) i tilfælde af force majeure.

Brug af LGE-tjenesten og LGE-indholdet kan kræve adgang til internettet. Bemærk venligst, at der afhængigt af dit telekommunikationstjenesteabonnement kan forekomme yderligere mobilafgifter for din internetadgang. Vi er ikke ansvarlige for forbindelsen eller hastigheden på din internettjeneste.

Garantier

LGE's garanti med hensyn til LGE-tjenesten (herunder LGE-tjenestens indhold, LGE-tjenestens funktioner, troværdighed, tilgængelighed og opfyldelse af brugernes behov) og LGE-indholdet er begrænset til (1) de forhold, der er fastsat i disse brugsbetingelser og yderligere vilkår, der måtte gælde for din brug af LGE-tjenesten og LGE-indholdet, eller (2) det omfang, der er tilladt i henhold til gældende love og bestemmelser. Der gives ingen anden garanti i forbindelse med LGE-tjenesten og LGE-indholdet. Især kan en smart enhed, der er forbundet med LGE-tjenesten og LGE-indholdet, blive afbrudt med LGE-tjenesten eller blive ubrugelig på grund af dårlig netværksforbindelse eller opdatering af LGE-tjenesten.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, leveres LGE-tjenesten og LGE-indholdet "som det er" eller "som det er tilgængeligt" og uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende garanti, herunder, men ikke begrænset til, salgbarhed, vedligeholdelse af god kvalitet, kvalificeret manipulation af enheder, egnethed til et bestemt formål, integritet, tilstrækkelighed, ingen virus, roligt miljø og ikke-krænkelse af rettighederne med hensyn til LGE-tjenesten og LGE-indholdet.

Bemærk venligst, at nogle jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af underforståede garantier, vilkår eller betingelser eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger og udelukkelser kan være begrænset i deres anvendelse på dig, og du kan have yderligere rettigheder. For yderligere oplysninger om dine lovbestemte rettigheder bedes du kontakte din lokale myndighed, din afdeling for handelsstandarder, dit borgerrådgivningsbureau eller tilsvarende.

8. Tredjepartstjeneste

Vi samarbejder med globale forretningspartnere for at levere nyttigt indhold via LGE-tjenesten. LGE-tjenesten kan indeholde indhold (f.eks. oplysninger, links og reklamer), produkter, tjenester, apps og andre materialer, der leveres af en tredjepart (“Tjeneste fra tredjepart”). Du kan nyde godt af forskellige fordele gennem tredjepartstjenesten. Vi kontrollerer imidlertid ikke tredjepartstjenesten, og i overensstemmelse hermed er vi i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, ikke ansvarlige for skader eller tab, der opstår som følge af din brug af tredjepartstjenesten. Vi giver ingen erklæringer eller garantier vedrørende Tjenesten fra tredjepart, og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, påtager vi os intet ansvar med hensyn til Tjenesten fra tredjepart. Du accepterer, at din brug af tredjepartstjenesten sker på din egen risiko, og vi har intet ansvar over for dig som følge af din eksponering for tredjepartstjenesten.

9. Annoncering

Vi leverer forskellige LGE-tjenester gratis, og i den forbindelse kan nogle LGE-tjenester indeholde (tilpassede) reklamer, som kan leveres på baggrund af visse brugeres præferencer. LGE-tjenesten kan indeholde reklamer og markedsføringsoplysninger, der leveres af os eller en tredjepart, og for disse reklamer og markedsføringsoplysninger, der leveres af tredjepartsannoncører, kan vi ikke kontrollere anvendeligheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne oplysninger. Medmindre vi kan tilskrives dette, er vi derfor ikke ansvarlige for ansvar, der opstår som følge af sådanne reklamer og kommunikation eller transaktioner mellem dig og en sådan annoncør, herunder skader, der måtte opstå som følge af din tillid til sådanne reklamer.

10. Procedure for løsning af tvister

Behandling af klager

Du kan indgive enhver klage over brugen af LGE-tjenesterne til følgende kontaktoplysninger:

• Opført her

Vi behandler alle klager i henhold til følgende procedure: Vi tildeler din klage et identifikationsnummer, og vi sender dig en bekræftelse på modtagelsen af din klage hurtigst muligt, men senest 72 timer efter modtagelsen af din klage. Vi undersøger din klage omgående. Hvis vi er enige i din klage, vil vi straks afhjælpe den, og vi sender dig et svar på din klage inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af din klage. Hvis vi ikke er enige i din klage, eller hvis det ikke er muligt at undersøge den hurtigt, vil vi registrere klagen og vores holdning i en rapport, som vi sender til dig sammen med vores svar om klagens berettigelse. Hvis vi ikke er enige i din klage, vil vi også give dig en begrundelse i vores svar om din klage. Hvis du er uenig i afvisningen af din klage, kan du indgive en klage i overensstemmelse med bestemmelserne om tvistbilæggelse nedenfor.

Medmindre det er forbudt i henhold til lokal lovgivning, skal enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse brugsbetingelser, herunder ethvert spørgsmål vedrørende deres eksistens, gyldighed eller ophør, henvises til og løses endeligt ved voldgift (i) i henhold til reglerne fra Korean Commercial Arbitration Board (hvis regler anses for at være inkorporeret ved henvisning i denne klausul), (ii) hvor antallet af voldgiftsmænd er ét, (iii) hvor voldgiftsstedet eller det lovlige sted for voldgiften er Seoul, Republikken Korea, (iv) hvor det sprog, der skal anvendes i voldgiftsproceduren, er engelsk, og (v) hvor kontraktens lovvalg er den materielle ret i Republikken Korea.

I det omfang, det kræves i lokal lovgivning for at voldgiften kan være gyldig og juridisk effektiv som et middel til bilæggelse af tvister, herunder over for en forbruger, skal henvisningen til det koreanske handelsvoldgiftsnævns regler i (i) ovenfor anses for at henvise til reglerne for det mest fremtrædende voldgiftsorgan (de "lokale voldgiftsregler") i dit land, og henvisningen til Seoul, Republikken Korea i (iii) ovenfor skal anses for at henvise til hovedstaden i dit land.

Du kan kun løse tvister med os på individuel basis og ikke som sagsøger eller gruppemedlem i en påstået gruppe- eller repræsentativ procedure.

Hvis du er forbruger og er bosiddende i Storbritannien eller EU, kan du anlægge retssager vedrørende disse brugsbetingelser ved domstolene i det land, hvor du bor. Hvis du er bosiddende i Det Forenede Kongerige eller Den Europæiske Union, og vi henviser dette websted til det land, hvor du er bosiddende, vil du også være omfattet af alle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende. Intet i disse brugsbetingelser påvirker dine rettigheder som forbruger til at påberåbe dig sådanne obligatoriske bestemmelser i den lokale lovgivning.

Hvis du er forbruger og er bosiddende i Norge, kan du i tilfælde af en tvist kontakte det norske forbrugerråd (eller andre relevante klageorganer). Du kan finde flere oplysninger på https://www.forbrukerradet.no/.

Hvis du er forbruger med bopæl i Den Europæiske Union og ønsker flere oplysninger om online tvistbilæggelse, kan du følge dette link til Europa-Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dette link gives som krævet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 udelukkende til orientering.  Vi er ikke forpligtet til at deltage i online tvistbilæggelse.

11. Ændring af disse brugsbetingelser

LGE kan fra tid til anden ændre disse brugsbetingelser og yderligere vilkår, der måtte gælde for din brug af LGE-tjenesten, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende love og bestemmelser. En sådan ændring og begrundelsen herfor vil blive meddelt dig og på LGE-tjenesten mindst 10 dage før en sådan ændring træder i kraft. Enhver væsentlig ændring, der kan være til ulempe for brugerne, vil desuden blive meddelt på den relevante LGE-tjeneste og via elektroniske midler (f.eks. e-mail) mindst 30 dage i forvejen.

Du skal acceptere de ændrede brugsbetingelser. Brug af LGE-tjenesten efter ikrafttrædelsen af de ændrede brugsbetingelser udgør dit samtykke til en sådan ændring. Du kan til enhver tid tilbagekalde eller ikke give dit samtykke til disse brugsbetingelser (og eventuelle ændringer heraf) ved at opsige din konto, hvorefter du ikke vil være omfattet af de ændrede brugsbetingelser.

12. Generelle spørgsmål

• Du har visse lovbestemte rettigheder, som ikke kan begrænses af disse brugsbetingelser. Intet i disse vilkår for brug begrænser sådanne lovbestemte rettigheder. Du kan få rådgivning om dine lovbestemte rettigheder hos dit lokale Citizens' Advice Bureau eller Trading Standards Office.

• Disse brugsbetingelser fastsætter forholdet mellem dig og LGE. Selv om en tredjepart drager fordel af forholdet mellem dig og LGE, kan denne tredjepart ikke opnå nogen rettighed.

• I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse brugsbetingelser og yderligere tjenestespecifikke vilkår, der måtte gælde for din brug af LGE-tjenesten, har de yderligere vilkår forrang for den pågældende LGE-tjeneste.

• I tilfælde af at en bestemmelse i disse brugsbetingelser viser sig at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser på ingen måde blive påvirket eller forringet.

• Vi leverer ikke LGE-tjenesten i henhold til en adfærdskodeks.

• Hvis vi undlader at håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse brugsbetingelser, vil en sådan undladelse ikke udgøre et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse.

• Hver enkelt bestemmelse i disse vilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller en relevant myndighed beslutter, at nogen af dem er ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil de resterende klausuler fortsat være fuldt ud gældende og have fuld effekt.

• I forbindelse med levering af LGE-tjenesten til dig kan vi give dig forskellige oplysninger via meddelelser i LGE-tjenesten eller via post, e-mail, SMS eller MMS osv. Hvis du imidlertid udtrykkeligt angiver, at du ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger, vil du ikke længere modtage sådanne oplysninger, og LGE kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle ulemper, som du måtte opleve som følge af en sådan udelukkelse.

• Enhver oversættelse af disse brugsbetingelser er foretaget med henblik på lokale krav, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og enhver ikke-engelsk version er det den engelske version af disse brugsbetingelser, der gælder, i det omfang det ikke er forbudt i henhold til lokal lovgivning i din jurisdiktion.

• Vi kan overdrage, underlevere eller på anden måde overføre nogle eller alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser til ethvert selskab, firma eller person. Vi kan kun gøre dette, hvis det ikke påvirker dine rettigheder i henhold til disse brugsbetingelser og gældende lovgivning væsentligt. Hvis vi har til hensigt at overdrage, indgå underkontrakter eller på anden måde overføre nogen eller alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser, giver vi dig mindst 30 dages varsel. Hvis du ikke ønsker at fortsætte med at bruge LGE-tjenesten efter overdragelsen eller overførslen, kan du annullere din aftale om disse brugsbetingelser ved at opsige din konto. Du må ikke overdrage, indgå underleverandørkontrakter eller på anden måde overføre dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse brugsvilkår til andre, medmindre du først skriftligt indsender en sådan anmodning til LGE, og parterne når frem til en aftale.

• Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser i opfyldelsen af eller manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol ("force majeure"), navnlig (men ikke begrænset til) (a) love, dekret, lovgivning, bestemmelser eller restriktioner fra en regering; (b) manglende tilgængelighed af offentlige eller private telekommunikationsnetværk; eller (c) strejker, lockout eller andre faglige aktioner, borgerlige uroligheder, optøjer, invasioner, terrorangreb eller trusler om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller enhver naturkatastrofe. Vores opfyldelse af disse brugsbetingelser anses for at være suspenderet i den periode, hvor force majeure fortsætter, og vi vil få en forlængelse af fristen for opfyldelse i den pågældende periode. Vi vil bruge rimelige bestræbelser for at bringe force majeure til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til nærværende brugsvilkår kan udføres på trods af force majeure.

• Licens eller brug i USA regering: Hvis LGE-tjenesten anvendes af eller er licenseret til den amerikanske regering, gælder følgende: LGE-tjenesten, der er licenseret i henhold til disse brugsbetingelser, er "kommerciel computersoftware", som udtrykket er beskrevet i 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). Hvis det erhverves af eller på vegne af et civilt organ, skal den amerikanske Government erhverver denne kommercielle computersoftware og/eller denne kommercielle computersoftwaredokumentation i henhold til vilkårene i disse brugsbetingelser som anført i 48 C.F.R. 12.212 (computersoftware) og 48 C.F.R. 12.211 (tekniske data) i Federal Acquisition Regulations ("FAR") og deres efterfølgere. Hvis det er erhvervet af eller på vegne af et agentur inden for Forsvarsministeriet ("DOD"), skal U.S. Regeringen erhverver denne kommercielle computersoftware og/eller denne kommercielle computersoftwaredokumentation i henhold til vilkårene i disse brugsbetingelser som specificeret i 48 C.F.R. 227.7202-3 i DOD FAR Supplement ("DFAR") og dets efterfølgere.

• Eksportbegrænsninger: Du accepterer, at du ikke vil eksportere eller reeksportere nogen LGE-tjeneste eller ledsagende dokumentation (eller kopier heraf) i strid med gældende love og bestemmelser i USA. Du accepterer at overholde alle gældende amerikanske og internationale eksportlove og -bestemmelser. Disse love omfatter restriktioner vedrørende destinationer, slutbrugere og slutanvendelse. Du erklærer og garanterer, at du ikke er forbudt mod at modtage eksport eller tjenester i henhold til USA's eller andre gældende eksportlove.

 

Tillæg: Yderligere vilkår, der gælder for LGE-tjenesten

 

A. LICENSAFTALE OM ANVENDELSE

FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER GÆLDER FOR DIN BRUG AF HVER ENKELT APPLIKATION, DU DOWNLOADER FRA LGE-TJENESTEN (HVER ISÆR EN "APPLIKATION"), OG SUPPLERER BRUGSBETINGELSERNE. FØR DU BRUGER ET PROGRAM, SKAL DU LÆSE DENNE AFTALE OMHYGGELIGT.

 

Du anerkender, at den licens, der gives nedenfor, gives til dig af udbyderen af applikationen ("applikationsudbyderen") og ikke af LG Electronics, Inc. ("LGE"). Hvis applikationsudbyderen leverer en slutbrugerlicensaftale ("EULA") sammen med applikationen, supplerer disse vilkår denne applikationslicensaftale. I forholdet mellem dig og applikationsudbyderen har eventuelle yderligere eller andre vilkår i en sådan EULA forrang for vilkårene i denne applikationslicensaftale.

 

Du anerkender og accepterer, at LGE er en tredjepart, der er begunstiget af denne applikationslicensaftale og enhver EULA, hvis dette er fastsat. Du anerkender og accepterer, at LGE har ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve en sådan licens over for dig som tredjemand, der er begunstiget af disse aftaler.

 

1. Tildeling af licens: Applikationsudbyderen giver dig hermed en begrænset, ikke-overdragelig licens til at bruge applikationen på ethvert mobil enhedsprodukt fremstillet af LGE og/eller dets datterselskaber ("LGE-mobil enhed") og på den måde, der er fastsat i LGE's brugsbetingelser. Du må ikke udleje, lease, udlåne, sælge, videredistribuere eller give underlicens til Applikationen. Du må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller demontere applikationen, undtagen og kun i det omfang en sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Ethvert forsøg på at gøre dette er en overtrædelse af programudbyderens rettigheder. Hvis du overtræder denne begrænsning, kan du blive retsforfulgt og idømmes erstatning. Licensvilkårene gælder for alle opgraderinger, der leveres af programudbyderen, og som erstatter og/eller supplerer det oprindelige program, medmindre en sådan opgradering ledsages af en separat licens, i hvilket tilfælde vilkårene i denne licens gælder. Applikationsudbyderen forbeholder sig alle rettigheder i og til applikationen, som ikke udtrykkeligt er givet til dig i henhold til denne applikationslicensaftale.

 

2. Samtykke til brug af data: Du accepterer, at applikationsudbyderen kan indsamle og bruge tekniske og relaterede oplysninger, der er indsamlet på en hvilken som helst måde, som en del af produktsupporttjenester i forbindelse med applikationen. Applikationsudbyderen må udelukkende bruge disse oplysninger til at forbedre sine produkter eller til at levere tilpassede tjenester eller teknologier til dig. Applikationsudbyderen kan videregive disse oplysninger til andre, men ikke i en form, der identificerer dig personligt.

 

3. Opsigelse: Licensen er gældende, indtil den opsiges af dig eller af programudbyderen. Dine rettigheder i henhold til denne licens ophører automatisk uden varsel fra programudbyderen, hvis du ikke overholder et eller flere vilkår i denne licens. Ved ophør af licensen skal du ophøre med al brug af programmet og destruere alle kopier, helt eller delvist, af programmet, herunder enhver ledsagende dokumentation.

 

4. Tredjepartsmateriale; indhold, der kan gøres indsigelse mod: Du forstår, anerkender og accepterer, at visse Applikationer kan give adgang til produkter, tjenester, webindhold eller andet materiale fra tredjeparter, og at LGE ikke er ansvarlig for sådant indhold fra tredjeparter. Du accepterer, at LGE ikke er ansvarlig for at undersøge eller evaluere tredjepartsindholdet eller nøjagtigheden af sådant indhold. LGE giver ingen erklæringer eller garantier vedrørende og påtager sig intet ansvar med hensyn til sådant tredjepartsindhold.

 

Du forstår, anerkender og accepterer, at du ved at få adgang til og downloade applikationer fra LGE-tjenesten kan støde på materiale, som du måske finder eksplicit eller stødende, uanstændigt eller uacceptabelt for dig, og at du måske ikke bliver advaret om sådant materiale på forhånd. Du accepterer, at din download og brug af alle applikationer vil være på eget ansvar, og LGE er ikke ansvarlig over for dig som følge af enhver eksponering gennem sådanne applikationer.

 

5. INGEN GARANTI: DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF APPLIKATIONEN SKER PÅ DIN EGEN RISIKO, OG AT ADGANGEN TIL APPLIKATIONEN LEVERES TIL DIG "SOM DEN ER" OG "SOM DEN ER TILGÆNGELIG" OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI AF NOGEN ART ELLER KARAKTER. UDBYDEREN AF APPLIKATIONEN GARANTERER IKKE, AT BRUGEN AF APPLIKATIONEN VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER UDBYDEREN AF APPLIKATIONEN SIG UDTRYKKELIGT ALLE STILTIENDE ELLER LOVBESTEMTE VILKÅR, BETINGELSER ELLER GARANTIER, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET, NØJAGTIGHED, OVERENSSTEMMELSE MED BESKRIVELSEN, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. PROGRAMUDBYDEREN GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, MED HENSYN TIL SOFTWARE FRA TREDJEPART ELLER OPEN SOURCE-SOFTWARE.

 

6. BEGRÆNSNING AF ANSVAR : I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER PROGRAMUDBYDEREN IKKE ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE, INDIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER AF NOGEN ART ELLER FOR TAB AF INFORMATION ELLER DATA, TAB AF INDTÆGTER, TAB AF FORRETNING ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED LICENSEN ELLER BRUGEN AF PROGRAMMET, UANSET OM DE ER BASERET PÅ KONTRAKT, TORT (HERUNDER UAGTSOMHED), OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR ELLER ANDEN TEORI, SELV OM PROGRAMUDBYDEREN ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG SELV OM EN BEGRÆNSET AFHJÆLPNING ANSES FOR AT HAVE SVIGTET SIT VÆSENTLIGE FORMÅL. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER PROGRAMUDBYDERENS FULDE ANSVAR BEGRÆNSET TIL ERSTATNING, REPARATION ELLER TILBAGEBETALING AF DEN KØBSPRIS, DER ER BETALT FOR PROGRAMMET (HVIS NOGEN), EFTER PROGRAMUDBYDERENS VALG. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL PROGRAMUDBYDEREN VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFENDE, EKSEMPLARISKE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF SOFTWARE FRA TREDJEPART ELLER OPEN SOURCE-SOFTWARE, SELV OM PROGRAMUDBYDEREN ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER TAB.

 

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af underforståede garantier eller begrænsning af tilfældige eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger og udelukkelser kan være begrænsede i deres anvendelse til dig.

 

7. Du accepterer, at du ikke vil eksportere eller reeksportere applikationen eller den ledsagende dokumentation (eller kopier heraf) i strid med gældende love eller bestemmelser. Du accepterer at overholde alle gældende og internationale eksportlove og -bestemmelser. Disse love omfatter restriktioner vedrørende destinationer, slutbrugere og slutanvendelse. Du erklærer og garanterer, at det ikke er forbudt for dig at modtage eksport eller tjenester i henhold til gældende eksportlovgivning.

 

8. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er denne applikationslicensaftale underlagt lovgivningen i staten New Jersey i USA og USA's føderale lovgivning, med undtagelse af deres lovkonfliktbestemmelser. Hvis du er forbruger, og du er bosiddende i Det Forenede Kongerige eller Den Europæiske Union, kan du anlægge retssag i forbindelse med denne Applikationslicensaftale ved domstolene i det land, hvor du bor. Hvis du er bosiddende i Det Forenede Kongerige eller Den Europæiske Union, og vi henviser dette websted til det land, hvor du er bosiddende, vil du også være omfattet af alle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende. Intet i denne applikationslicensaftale påvirker dine rettigheder som forbruger til at påberåbe dig sådanne obligatoriske bestemmelser i den lokale lovgivning.

 

Hvis du er forbruger og er bosiddende i Norge, kan du i tilfælde af en tvist kontakte det norske forbrugerråd (eller andre relevante klageorganer). Du kan finde flere oplysninger på https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. Hvis applikationsudbyderen undlader at håndhæve en rettighed eller bestemmelse i denne applikationslicensaftale, vil en sådan undladelse ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

 

B. Proaktiv kundeservice ("PCC")

 

Gennem PCC-tjenesten giver vi brugere, som har registreret visse husholdningsapparater i en af vores apps, oplysninger om gratis og betalte vedligeholdelses- og reparationstjenester via push-beskeder i appen eller via telefon, ved regelmæssigt at kontrollere status for apparatet og forbrugsvarer, der anvendes på apparatet, for at opdage eventuelle funktionsfejl, uregelmæssigheder og nødvendig udskiftning af forbrugsvarer. Inden vi leverer PCC-tjenesten, underretter vi brugerne om relevante oplysninger eller indhenter deres samtykke.

 

Disse vilkår og betingelser træder i kraft pr. 07 / 10 /  2024.

 

 

LG-enheder

Land

LG-enhed

Registreret adresse

Kontaktoplysninger

Registreringsnummer

Moms nr.

Korea

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republikken Korea

(+82) 02-3777-1114 (Korea)

110111-2487050, registreret i Korea

107-86-14075

Danmark

LG Electronics Nordic AB

LG Electronics Nordic AB, Box 83, SE-164 94 Kista, Sverige

www.lg.com/dk/support/email

 

 

 

Tjenester

Service

LG-enhed

Registreret adresse

Kontaktoplysninger

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republikken Korea

thinq@lge.com

https://www.lg.com/dk

LG Electronics Nordic AB

LG Electronics Nordic AB, Box 83, SE-164 94 Kista, Sverige

www.lg.com/dk/support/email

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010