Skip to Contents Skip to Accessibility Help

LG Image Retention Mini Page

LG OLED TV Driftssikkerhed

LG OLED TV’ets førende billedkvalitet er anerkendt hos store techmedier som
CNET, What Hi-Fi og TechRadar.

LG OLED TV’et tager også højde for risikoen for Statiske Billeder,
der kan opstå, når forbrugeren bruger teknologien uden for normale visningsforhold.

* Ved “uden for normale visningsforhold”
forstås statiske billeder, der bliver vist i længere tid.
next

LG OLED TV Teknologi til Forebyggelse
af Statiske Billeder og Retablering

Forebyggelse af Statiske Billeder

For at forebygge og reducere forekomsten af
Statiske Billeder, tilbyder LG OLED TV en række teknologier som vist nedenfor.

Skærmskift

Denne teknologi reducerer risikoen for Statiske Billeder,
når billedet er statisk i for lang tid.
Skærmskiftfunktionen flytter pixel i det statiske område.

Logo Luminance justering

Denne teknologi registrerer skærmlogoer og reducerer lystætheden i det pågældende område.

TPC (midlertidig lystæthedskontrol)

LG OLED TV’et er udstyret med en teknologi, der registrerer,
hvilke billeder der kan medføre Statiske Billeder og justerer pixel lystætheden derefter.

Retablering af Statiske Billeder

LG OLED TV’et har også en retableringsteknologi til at afhjælpe Statiske Billeder,
der kan opstå, når forbrugere bruger skærmen uden for normale visningsforhold.

* Med “uden for normale visningsforhold” henvises der til statiske billeder, der vises i en længere periode.

Genindlæs pixel-funktion

Genindlæs pixel-funktionen er integreret i LG OLED TV’
et og registrerer automatisk forringede pixel ved hjælp af periodiske scanninger og kompenserer
for dem efter behov. Teknologien registrerer også ændringer i TFT (tyndfilmstransistor) spænding,
når der ikke er strøm tilsluttet, og registrerer og fejlretter ved pixelforringelse
ved at sammenligne dem med en referenceværdi.

Hvordan aktiveres Retablering af Statiske Billeder-teknologien?

Automatisk Genindlæs pixel-funktion

Ubesværet Retablering af Statiske Billeder

Efter fire timers brug

Genindlæs pixel-funktionen aktiveres automatisk, når du slukker tv'et,
efter det har været tændt i mere end fire timer. Hvis du for eksempel har set tv
i to timer i går og tre timer i dag (mere end fire timer i alt),
så vil Genindlæs pixel-funktionen automatisk gå i gang og løse potentielle problemer
med Statiske Billeder og genstarte funktionstiden.

*Denne funktion virker ikke, hvis tv'et ikke er sluttet til.

Efter 2000 timers brug

Når tv'et har været tændt i 2000 timer eller mere (fem timer om dagen i et år),
vil Genindlæs pixel-funktionen automatisk aktiveres og køre i cirka en time efter,
du har slukket for tv'et. Du vil se nogle vandrette linjer på skærmen
i forbindelse med processen, men det er ikke en fejl. Funktionen er lavet
til at fjerne Statiske Billeder ved at trække en vandret bjælke ned over skærmen.

Genindlæs pixel-funktionen kører automatisk alt efter dine tv forhold,
eller du kan anvende funktionen efter behov.

Manuel genindlæs pixel-funktion
– Til Kontrol af Retablering af Statiske Billeder

Den manuelle genindlæs pixel-funktion kan også bruges,
hvis du konstaterer statiske billeder, eller hvis du får en påmindelse om funktionen
efter 2000 timers brug af tv'et. Følg disse trin:
Hold indstillingsknappen på fjernbetjeningen inde for at gå ind i indstillingsmenuen
[Indstillinger] → [Billede] → [OLED Skærmindstillinger] → [Genindlæs Pixel]

*Vær opmærksom på, at Genindlæs pixel-funktionen stopper, hvis fjernsynet er tændt.

Du kan reducere risikoen for Statiske Billeder
ved manuelt at ændres visse indstillinger på dit tv.

Eco Mode-indstillinger

Når du ser det samme indhold i længere tid,
kan du indstille skærmen til Eco Mode og justere OLED-lyset
til lavt niveau i billedindstillinger.

Indstilling af Logo Luminance

Indstil Logo Luminance til høj i OLED-indstillingen i billedmenuen.

Menu Skærmindstilling

Se manualen for den tilsluttede enhed, og luk indstillingsmenuen,
for at undgå at eksterne enhedsindstillinger vises for længe på skærmen.

Formatindstillinger

Hvis der er en sort baggrund i venstre/højre side eller i bunden/toppen,
mens tv'et er tændt, anbefales det, at du justerer indholdet til skærmen således:

[Billede] → [Indstilling Formatforhold] → [Formatforhold]
→ [Vertikal Zoom] eller [Zoom Alle Retninger]